Välkommen till intresseanmälan för att delta i internetförmedlad KBT-behandling!

Om projektet

 • Vi erbjuder internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för diagnoserna social fobi, paniksyndrom, depression och insomni.
 • KBT har i flera vetenskapliga studier visat sig leda till både minskade symtom och ökad livskvalitet vid dessa tillstånd.
 • Syftet med det här projektet är att erbjuda effektiv psykologisk behandling och att utbilda psykologstudenter i att genomföra KBT-behandling via internet.

Projekt genomförs i samarbete mellan FO Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och psykologprogrammet vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Om KBT-behandlingen:

 • KBT-behandlingen genomförs via internet och pågår under 10 veckor, mellan 28 september och 4 december, 2020.
 • För att kunna delta i studien behöver du också vara tillgänglig för en telefonbedömning eftermiddagen den 16 september.
 • Under behandlingen har du regelbunden skriftlig kontakt med en behandlare som stödjer dig med behandlingen.
 • Din behandlare är en psykologstudent vid Karolinska Institutet som genomgår utbildning i KBT. Studenten handleds av en legitimerad psykolog.
 • Att gå i KBT kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du får räkna med att avsätta minst en timme om dagen under behandlingstiden.
 • Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.

Hur går anmälan till?

 • Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här.
 • För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.
 • I mitten av augusti får du tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig.
 • Vi meddelar dig därefter om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att fortsätta till telefonbedömning den 16/9.

Kontaktperson

Brjánn Ljótsson, legitimerad psykolog, docent vid Karolinska Institutet. Kontakta Brjánn om du har praktiska frågor om behandlingen eller ditt deltagande i projektet.

Brjánn Ljótsson
brjann.ljotsson@ki.se

Påbörja anmälan